Vi skänker 1% av omsättningen till Talita Sweden

– 1% - är det verkligen nåt att skryta om?!
– Ja, det tycker verkligen vi och Talita Sweden. 📈 📢

När vi grundade Due Compliance för 4 år sedan ville vi att vårt CSR-arbete skulle vara en central del av verksamheten och återspegla våra värderingar. För att säkerställa finanserna av detta beslutade vi att från dag 1 skänka 1% av vår omsättning (ja - omsättning) till en verksamhet som vi kände starkt för med tydlig relevans för vad vi gör om dagarna, nämligen försöker hindra penningtvätt.

Vi gjorde en grundlig genomgång av olika verksamheter och valet föll på fantastiska Talita Sweden som på ett mycket framgångsrikt sätt hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv.

Första året blev 1% inte direkt hisnande jättehögt men efter att ha börjat summera 2022 så ser vi att vi i år kommer upp i över 80 000 kr till Talitas verksamhet, en summa som gör skillnad.

Det är vi mycket stolta och glada över!

Petter Flink
Milan Vujic
Uzair Ukani
Lincoln T. Sanderson
Johan Karlsson

Baaaam - 200 kunder!