FAQ AML

Hur ofta kontrollera?

Om man kontrollerat och riskbedömt klienten vid antagande av dennes första ärende på byrån – räcker det sedan med årliga penningtvättskontroller?

Nej, man är skyldig att löpande kontrollera sina klienter t ex i samband med att den ger nya uppdrag till byrån, uppdraget ändrar karaktär eller om något i uppdraget eller hos klienten ändras vilket utifrån det riskbaserade förhållningssättet tarvar en ny penningtvättskontroll, KYC och riskbedömning.

Identifikation

Ska jag begära in ID-handlingar/BankID på hela styrelsen?

Som grundregel behövs ej detta. Endast då du bedömer att detta krävs utifrån det riskbaserade förhållningssättet enligt lag. 

Identifikation

Om jag identifierat en viss representant tidigare, t ex i ett annat uppdrag, måste jag då identifiera denna person igen?

Nej, det behöver du inte utan du anger då att personen identifierats tidigare samt var identifikationshandlingen förvaras.

Identifikation

Kan jag använda kundens signering av uppdragsavtalet med BankID som identifikation?

Nej, ej avseende nya kunder då du ej får signa avtal eller påbörja ditt arbete för kunden innan hela kundkännedomsprocessen är genomförd och i denna ingår just identifikation. Mycket vanligt att man missar just denna centrala regel. I vår tjänst gör man identifikationen i steg 2 och skickar avtalet för signing till kunden först då alla 8 stegen är genomförda och PTL kontrollen klar.

Identitetshandlingar

Gäller BankID?

Ja, BankID gäller som identifikationsmetod.

Identitetshandlingar

Om jag själv kopierar orginalhandlingen, tex ett körkort, behöver då kopian vidimeras?

Nej, då du själv sett orginalhandlingen och sedan kopierat densamma behöver kopian ej vidimeras.

Verklig huvudman

Om kundbolaget ej har någon verklig huvudman, vem ska då kontrolleras?

I regel kontrolleras då istället Alternativ verklig huvudman som enligt huvudregeln är VD respektive Styrelseordförande.

Verklig huvudman

Om jag har ett bolag tillhörande en koncern, räcker det då att identifiera verkliga huvudmannen för moderbolaget?

Ja, i regel räcker detta och huvudmannaskapet "spiller nedåt" i koncernen. Undantag finns dock och du ska alltid utgå från det riskbaserade förhållningssättet.

Verklig huvudman

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är en fysisk person som äger 25% eller mer av ett bolags aktier eller kontrollerar bolaget i motsvarande omfattning.

Verklig huvudman

Varför ska just den verkliga huvudmannen kontrolleras särskilt?

Det enkla svaret på den frågan är att det helt enkelt är den verkliga huvudmannen, iofs troligen tillsammans med andra, som i slutändan skulle dra nytta av penningtvätten.

Verklig huvudman

Kan ett bolag ha flera verkliga huvudmän?

Ja, det kan det, upp till fyra fysiska personer som äger eller kontrollerar 25% vardera.

Involverade länder

Ska jag alltid kontrollera risken i de länder där kundbolaget bedriver verksamhet?

Ja, det ska alltid göras, dels för att identifiera eventuella högriskländer samt oavsett detta bedöma risken i respektive land utifrån t ex landets korruptionsnivå etc.

Sanktions-/PEP listor

Räcker det att identifiera bolaget, verkliga huvudmannen samt screena dessa mot sanktions- och PEP listor?

Nej, detta är tyvärr en bild som av någon anledning spridits och är det är långt ifrån tillräckligt för att uppfylla kraven på kundkännedom och riskbedömning enligt Penningtvättslagen. Screening/Monitorering kan dock vara en god hjälp/komplement men bara just detta.

PEP

Vad är en PEP?

PEP står för Politiskt Exponerad Person. En person blir PEP-klassad utifrån sin befattning/uppdrag i samhället. Det kan vara antingen inom stat eller någon som har/har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Som exempel på PEP finns statschef, statsminister och andra högt uppsatta politiker som t ex riksdagsledamöter. Andra exempel är tjänstemän inom militären och rättsväsendet samt ledande befattningshavare i statligt ägda bolag. Läs mer här.

PEP

Varför ska PEP:s kontrolleras extra noga?

Det krassa svaret på detta är att de anses mer mutbara än vanliga medborgare och därför mer sannolikt kan komma i besittning av svarta pengar som kan behöva tvättas. 

Riskbedömning

Får vi arbeta med högriskuppdrag?

Det får ni absolut så länge ni vidtar tillräcklig och fördjupade utredningar för att motverka den förhöjda risken. Se vidare 3:16 och 3:17 Penningtvättslagen.

Tidpunkt för kontrollen

Vid vilken tidpunkt ska kontrollen genomföras?

Penningtvättskontroll, KYC och riskbedömning ska i regel alltid vara genomförd innan du får börja arbeta med uppdrag för din kund eller t ex signa uppdragsavtal med dem.